JCI Hakkında

Junior Chamber International, dünya üzerinde 115 ülkede faaliyet gösteren “Dünya Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu”nun marka ismi olup, dünya genelinde kısaca “JCI” ismi ile tanınmaktadır. 18 – 40 yaş arasında 200 binin üzerinde aktif üyesi milyonlarca 40 yaş üstü üyesi bulunan Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu, 1914 yılında ABD’de kurulmuştur. Bugün, evrensel misyonu ile gençlerin liderlik ve girişimcilik vasıflarını geliştirerek yaşadıkları toplumda pozitif değişimi gerçekleştirmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

JCI Vizyonu: Aktif gençler için önde gelen küresel network olmak.

JCI Misyonu: Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak.

JCI’ın Amacı ve Fırsat Alanları:

JCI, üyelerine ihtiyaç duyacakları imkanları geliştirecek fırsat alanları sunarak ve liderlik vasıflarını geliştirerek, üyelerinin yaşadıkları toplumda pozitif değişimi gerçekleştirmeye katkıda bulunmalarını amaçlar. Üyelerin kişisel becerilerini ve liderlik vasıflarını geliştirmesini, sosyal sorumluluk ve girişimcilik ruhu kazanmasını, üyeleri arasındaki takım çalışması ve dayanışmasını ön planda tutar.

JCI’ın faaliyetleri ile üyelerine aktif katılımları doğrultusunda sunduğu fırsat alanları sınırsızdır. Bunların önemli bir bölümü dört temel başlık altında aşağıdaki gibi gruplanabilir:

Bireysel Gelişim: JCI’ın en önem verdiği alanlardan biri olan bireysel gelişim, yine JCI bünyesinde yer alan Eğitim Enstitüsü birimi ile kurumsal bir yapıya sahiptir,  bu yapı içerisinde aynı zamanda kendi eğitimcilerini de yetiştirir.  Eğitimler liderlik, girişimcilik ve iş planı, toplum önünde konuşma, takım çalışması, münazara teknikleri, iletişim gibi üyelerimizin hem profesyonel hem de özel hayatlarında kullanabilecekleri becerileri kazandıracak ve kişisel gelişimlerini destekleyecek konuları içermektedir. Üyelerin bireysel gelişim sürecinde iki ana unsur öne çıkarılmaktadır:

  1. “Learning by doing” (Yaparak Öğrenme) ve
  2. “Leadership by example” (Örnek Liderlik)

JCI’da “Yaparak Öğrenme” ile üyelere kalıcı ve verimli eğitimler sunulurken, “Örnek Liderlik” ile de üyelerin aşamalı liderlik kariyer geçişlerine olanak tanıyan, gözlemle ve yaşayarak kişilik gelişimine ve kendisini yetiştirmesine olanak veren eğitim ve yönetim süreci yaşatılmaktadır.

Toplumsal Fırsatlar: Bu fırsat alanı üyeye, kendi toplumu ile birlikte kendi toplumu için çalışma şansını verir. Üye toplumun ihtiyaçlarını araştırır ve bu ihtiyaçlara göre projeler organize eder. Toplumla ve toplumun önemli üyeleri ile tanışma fırsatı daima vardır; ancak bu alandaki en değerli fırsat bir insanın kendi çevresine ve çevresindeki insanlara elle tutulur bir fayda sağlamasıdır. Toplumda pozitif değişimi sağlamayı kendine amaç edinmiş JCI’ın bu alandaki bazı örnek proje ve faaliyetleri; UNESCO ile ortak yürütülen “Round the Cape” (üniversitede okuyan gençlerin beklentileri ve yönlendirilmeleri ile ilgili proje), gençlerin sigara kullanmamalarını amaçlayan “JCI Against Youth Smoking” gibi uluslararası projelerin yanı sıra,  her sene ulusal ve uluslararası areneda gerçekleştirilen, dallarında yaptıkları çalışmalarda en başarılı genci ortaya çıkararak topluma kazandırmak ve çalışmalarını uluslarası platforma taşımak amacını güden TOYP (“En Başarılı On Genç”) organizayonudur.

Uluslararası Fırsatlar: JCI’ın üyelerine sunduğu diğer bir fırsat alanı ise dünyanın her yerinde üyelerini aynı sıcaklık ve ilgi ile karşılayacak diğer üyelere ulaşıyor olabilmesidir. Bu alan kanalıyla, JCI üyeleri dünyanın diğer yerlerinde neler olduğu konusunda bilinçlenme sağlayabilirler. Her yıl yapılan bölge konferansları ve dünya kongrelerinde ortak heyecanı paylaşan diğer binlerce JCI üyesi ile gün boyu aynı salonda eğitim alıp, geleceği tartışıp, kalıcı arkadaşlıklar kurabilme fırsatı ve iş imkanları yaratabilme imkanı bulumaktadır. Bu fırsat alanı aynı zamanda, değişik kültür ve gelenekleri direk tecrübe etme şansı verir ve üyenin dünyadaki diğer üyeleri ve diğer insanları anlamasına yardım eder, dünya barışına katkıda bulunmasına fırsat yaratır.

İş Dünyası: JCI’ın meydana getirdiği network aynı zamanda yerel, ulusal ve uluslararası iş fırsatları yaratmaktadır. Bu sayede üyeler arasında ticaret ve iş ortaklığı yapılabilmektedir. Üyelerimizin yurt dışında veya içinde varolan iş ağlarını kullanarak, pazar arayışları, iş olanakları yaratma arzuları derneğin sunduğu verimli bağlantılarla daha geniş çaplı ve güvenilir standartlarda gelişmektedir.